fredag 5 december 2014

Lucka nr 5

Lucka nr 5: IPC Stora djurlexikon.
Här går jag än en gång tillbaka till ett verk som funnits länge i bokhyllan och som effektivt gödslat mitt naturintresse genom åren.

Lexikonet är uppdelat i två volymer. Ryggradslösa djur, fiskar, amfibier och kräldjur i del ett, samt fåglar och däggdjur i del två. Lexikonet är i första hand en produkt av den tyske illustratören/målaren Wilhelm Eigener (1904-1982). Det är han som gjort urvalet, sammanställningen och illustrationerna. Därefter har olika experter bearbetat enskilda delområden. Originaltiteln är Enzyklopädie der Tiere och årtalet var 1974. Min svenska variant verkar vara tryckt samma år. Kommer inte ihåg när jag fick lexikonet men det var sannolikt några år senare. Troligen slutet av 70-talet. Omslagspappren är sedan länge söndernötta och slängda. Dessa två böcker har öppnats och lästs otaliga gånger. I något skede av barndomen kunde jag säkert böckerna och djuren mer eller mindre utantill. Om det är ett sundhetstecken eller ej får väl lämna osagt.

I förordet berättar Eigener bl.a om antalet avbildade djur. Det handlar om ca 1400 ryggradslösa, ca 600 fiskar, ca 400 kräldjur, ca 1200 fåglar och ca 800 däggdjur. Därtill kommer drygt 100 groddjur vilket innebär att han målat någonstans kring 4500 organismer. Det är ett digert arbete.

Målningarna är gjorda i en blandning av akvarell och gouache. Själva avbildningen är ställvis något ojämn och bl.a. hos fiskarna finns det t.ex. vissa grupper som inte blev så lyckade. Det handlar då främst om sådana som säkerligen var svåra att få tag på. I det stora hela är samlingen målningar sannerligen imponerande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar