fredag 12 december 2014

Lucka nr 12

Tolfte luckan är ytterligare en djupdykning ner i 1900-talet. Detta verk i två band heter Djurens rike - ett panorama över djurvärlden, dess utveckling, formrikedom och livsbetingelser. Ursprungligen är bokverket skrivet av Maurice Burton (1898-1992) zoolog och författare till många naturvetenskapliga böcker. Han var även avdelningsföreståndare vid British Museum of Natural History.

Original-utgåvan The Story of Animal Life trycktes 1949 och den svenska varianten kom ut 1952. Dessa böcker tillhör egentligen min pappa men de nästlades redan i ett tidigt skede in i min egen boksamling. Precis som i fallet med boken i lucka nr ett så hörde dessa till min standardlektyr i mitten/slutet av 70-talet. Även i dessa hittas mina avklippta hårstrån från den tiden. De skulle nämligen läsas i samband med frisering. 

Band 1 behandlar livets lagar och de ryggradslösa djuren.

Band 2 är helt ägnat åt ryggradsdjur.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar