tisdag 2 december 2014

Lucka nr 2

Lucka nr 2: Före Människan
Om jag gick tillbaka i tiden med boken i lucka nr ett så gör jag det även med den här - i flera bemärkelser. Boken i sig är visserligen inte lika gammal som den förra, men innehållet fokuserar som synes huvudsakligen på gårdagens djurvärld.
Dagens fauna (och natur öht.) är ett ständigt föränderligt utsnitt i tiden. Kunskap kring jordklotets skeenden och livsformer genom historien ger insikt i varför djurlivet ser ut som det gör idag. Det är en oerhört komplex och fascinerande lista på olika former av "orsak och verkan". Men just den här boken bör man dock undvika som faktabok.

Skriven av tjecken Zdeněk V. Špinar och med illustrationer av landsmannen Zdeněk Burian, var boken ett mäktigt bildverk där den utgavs 1972. Mitt exemplar är som synes en svensk översättning och trycket är en nyutgåva från 1988. Jag köpte den antagligen ungefär då. Vid den tiden var den redan hopplöst föråldrad på ett oräkneligt antal punkter, men Burians målningar var (är) ögongodis oberoende.
Boken är en introduktion till livets utveckling och historia. Texten är kortfattad och övergripande. Det är bilderna som väger tyngst.
Orsaken till att jag valt att lyfta fram "Före människan" är att den - trots sina faktamässiga brister - var en inspirationskälla under en tid då jag mer allvarligt gick in för att arbeta med lite illustrerande vid sidan av det "normala" värvet.

Zdeněk Burian dog 1981 och gick således bort precis när paleontologerna höll på att börja förändra sin syn på hur bl.a. dinosaurierna såg ut, fungerade och levde. Dagens rekonstruktioner av djurvärlden under Mesozoikum är av helt annan art. Mer färska böcker i ämnet dyker upp i några kommande luckor.

När det gäller landskaps-återgivningar, växter, olika sk. "lägre stående organismer" och framförallt däggdjuren, är Burians gamla målningar gångbara - i vissa fall alldeles briljanta. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar