onsdag 3 december 2014

Lucka nr 3

Lucka nr 3: Smådjur i skogen.
Innan jag börjar orda om boken vill jag kommentera det redan uppenbara med den här julkalendern - bildkvaliteten. Jag plockar helt enkelt fram boken, tar några snabba bilder och därmed jämnt. Att fotografera böcker kräver egentligen en del anstaltande med ljussättningen - något jag (ännu) inte ordnat till på ett vettigt sätt.

Och nu tillbaka till Smådjur i skogen.
En liten bok på 20,5 x 14,5 cm och 208 sidor. Lars-Henrik Olsen (text), Jakob Sunesen (illustrationer) och Bente Vita Pedersen (illustrationer) heter skaparna. Verket är ursprungligen en dansk publikation från 1997. Ulf Svedberg bearbetade materialet för en svensk upplaga - också den 1997. 
1997-98... som tiden flyger. Jag minns ju köpet som igår.
Hur som helst. Boken är även översatt till finska och engelska. Senare upplagor har ett annat utseende på pärmen.

Boken innehåller alla grupper av smådjur. Den är således inte bara en insektbok. Här finns blötdjur, maskar, spindlar, kvalster, mångfotingar, och gråsuggor. Totalt över 800 arter presenteras. Det är många men givetvis ändå en ynkligt futtig bråkdel av vad man kan hitta där ute i markerna. Precis som titeln säger är boken i första hand en presentation av småkryp som främst lever i skog. Det sållar bort många vanliga arter ur andra naturtyper. Trots detta så upptäcker jag ganska ofta att den här boken är märkvärdigt bra på att hjälpa mig hitta rätt spår. Lars-Henrik Olsen har haft bra känsla för vilka arter som ska tas med och den (boken) är en prima inledning när man börjar söka namn på något småkryp. 

Illustrationerna är skalenliga på de enskilda uppslagen (men olika på olika uppslag). De är ganska små och detaljrikedomen har inte varit prioriterad. Artbestämningar bekräftas därför via andra källor. Illustrationerna fyller ändå sin funktion och de är absolut tillräckliga.

Vissa vetenskapliga namn har ändrats sedan mitt exemplar trycktes. Det är oftast inte ett problem eftersom internet ändå kan leda en rätt även på basen av gamla namn - ifall man söker bekräftelse den vägen. Smådjur i skogen - en liten bok som platsar i varje bokhylla.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar