tisdag 16 december 2014

Lucka nr 16

Utgångspunktens julkalender rullar på och idag är det ytterligare en dubbellucka. Den här gången är det däremot inte en utgåva uppdelad i två band, utan helt enkelt två olika böcker som påminner starkt om varandra och som har väldigt närbesläktat innehåll - i flera bemärkelser.

Så vad har de då gemensamt? Jo:
1. Däggdjurens utveckling inom en enskild kontinent.
2. Samma briljanta illustratör - Mauricio Antón.
3. Formatet. 26 x 18,5 cm.
4. Samma förlag. Columbia University Press

Vad skiljer dem åt? Jo:
Evolving Eden / Mammoths, Sabertooths and Hominids:
1. Utkom 2004 / 2002.
2. Behandlar däggdjurens utveckling i Afrika / Europa.
3. Har olika författare. Alan Turner / Jordi Agustí
4. Däggdjurens utveckling under 35 / 65 miljoner år.
5. Sidantal. 269 / 313 (register inräknat)

Evolving Eden behandlar alltså de senaste 35 miljoner åren av däggdjursfauna i Afrika. Fokus är huvudsakligen på de större djuren men även ett antal mindre modeller presenteras. Mauricio Antóns superba teckningar återfinns på sida efter sida. Rekonstruktionerna från skelett via muskel och fettvävnad till skinn och pälsbeklädda djur är utförda med all tänkbar vetenskaplig ackuratess. Boken berättar om miljöer och om de förändringar kontinenten genomgått - samt hur detta med tiden påverkat djurens betingelser och utvecklingshistoria.

Mammoths, Sabertooths and Hominids - 65 Million Years of Mammalian Evolution in Europe motsvarar i stort sett den tidigare boken vad upplägget beträffar. Skillnaden är förstås att spelplanen är Europa och att faunan således ser  något annorlunda ut. Den här boken lyfter dessutom fram en del av de små däggdjuren och deras utveckling (typ fladdermöss, insektätare och gnagare).

Lider man av minsta lilla måste-ha-böcker-tvångstankar och samtidigt har ett intresse för däggdjur (eller djur i allmänhet), är dessa två verkligen att rekommendera.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar