fredag 1 augusti 2014

Tittut... där inne i äppelträdet

Våra äppelträd är gamla, väldans gamla. Äppelodlare skulle ha kapat dem i höjd med marken för decennier sedan men det har vi inte klarat av att göra trots att träden har tickor och allsköns andra svampar vars fruktkroppar ploppar ut ur barken när förhållandena är de rätta. Men träden är vackra på sitt sätt och de får väl vika ner sig själva när den dagen är inne. Fram tills dess är de hem för småkryp som gillar gamla halvmurkna träd. 
För en tid sedan upptäckte vi färska spån som forslats ut ur några små hål i ett av träden. Det visade sig vara en liten rovstekel som höll på att städa ur ett gammalt hål vilket sannolikt gjorts av någon skalbaggelarv. Exakt vilken rovstekel det är vågar jag inte säga men det torde vara någon Crossocerus-art. Möjligen kan det vara C. megacephalus. Den vita mustaschen och fördelningen av gula markeringar tyder lite på det. Men det finns flera väldigt snarlika arter inom släktet (t.ex. C. annulipes).
Borde lyckas få någon bild där hela stekeln är synlig men de är kvicka och rastlösa så det är lättare sagt än gjort. C. megacephalus hör till de större i släktet och jag upplever att dessa sett ut att vara kring de 7-9 mm som den artens honor ska vara. Ingen garanti i detta dock.

Stekeln plattar till och gör tunnelväggarna jämna och fina. Sedan lägger hon sina ägg i hålet och förser de blivande stekellarverna med mat. C. megacephalus verkar vara specialiserad på tvåvingar (flugor) och kan jaga många olika sådana. C. annuplies tycks nyttja halvvingar (t.ex. bladloppor och ängsskinnbaggenymfer) som mat till sina larver.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar