fredag 8 augusti 2014

Lillslamfluga

När nu farten är uppe så fortsätter jag med ännu en blomfluga. Den här hör till släktet slamflugor och artens svenska namn är lillslamfluga. Säger man Eristalis arbustorum så är namnet gångbart i hela världen. Lillslamflugan är ganska variabel i sin teckning - teckningen på bakkroppen då alltså. Vissa exemplar är väldigt ljusa och andra nästan helt svarta så när som på ljusa band längs plåtarnas bakkanter. Flugan på bilden är en hane. Det syns tydligt på de stora ögonen som i princip sitter ihop en bra bit uppe på huvudet. Honornas ögon rör inte vid varandra.

Larven växer upp i näringsrikt, grunt vatten - helst med mycket organiska ämnen som ligger och jäser i vattnet. Larverna (hos alla slamflugor) är halvt genomskinligt gråa, slattriga och har ett långt andningsrör som sticks upp genom vattenytan. De går också under namnet råttsvanslarv.
Vuxna flugor håller sig relativt nära marken och uppsöker en hel drös olika blommande örter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar