fredag 22 augusti 2014

En kamgeting

Insamlandet av observationer med tillhörande dokumentation har legat nere ett antal dagar. Idag blev det ändå ett par minuter med kameran vid trädgårdens nektarbuffet.

På vår ryska martorn kravlade en solitär geting. Det ska nog handla om en art ur släktet Euodynerus - kamgetingar - och på basen av behåringen tror jag att det kan tänkas vara E. notatus - korthårig kamgeting.
Boet anläggs i allehanda ihåligheter och de använder lera för att mura kamrarna i vilka larverna ska växa upp. Larver av vecklare och nattflyn uppges vara den mat larverna bjuds på.

Här är två tidigare inlägg med solitära getingar:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar