lördag 9 augusti 2014

Nyfiken blomfluga

Sjätte blomflugan i denna lilla "special-serie" av inlägg som jag nu på kort tid stjälper ut i denna blogg.
Den här är allt lite knepigare. En hona är det i alla fall och jag tror att det är Eupeodes corollae (har inget med någon gammal japansk bil att göra). På svenska har den fått namnet nyfiken blomfluga och det kommer sig av att den faktiskt kan upplevas som nyfiken då den inte har något emot att komma "fram och kolla läget" när eftermiddagskaffet inmundigas utomhus. Nyfiken blomfluga hör till släktet fältblomflugor och av dem har vi 13 arter i Finland och sju i Österbotten men precis som flyttblomfluga är fältblomflugorna väldigt rörliga och flyger (tom. flyttar) över långa sträckor - om än kanske inte i samma utsträckning som flyttblomflugan. Det gör att deras normala utbredning och ett definitivt antal arter på en given plats kan vara vanskligt att faktiskt avgöra. Enligt Nationalnyckeln är det sannolikt så att nyfiken blomfluga inte alls övervintrar i Norden och att befruktade honor söker sig norrut från Centraleuropa där de övervintrat som puppor. De flugor vi ser den här tiden på sommaren är en andra generation som alltså växt upp som larver under försommaren här hos oss. Precis som hos ett flertal andra släkten bland blomflugorna är fältblomflugornas larver också predatorer på bladlöss.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar