lördag 9 augusti 2014

Flyttblomfluga

Flyttblomfluga - Episyrphus balteatus - är lite av en särling bland våra vanliga blomflugor. De övervintrar nämligen inte alls hos oss. Under gynnsamma år kan de övervintra i Danmark eller södra Sverige men normalt kommer de flyttblomflugor vi ser här från breddgrader i höjd med Central- och Sydeuropa. Befruktade honor flyttar hit norrut från början av juni. De kan välja att lägga sina ägg på flera olika växter men verkar främst vara inriktade på vass där larverna äter av en specifik bladlus.

När larverna ätit färdigt och mot hög-/sensommaren blivit vuxna blomflugor letar de sig ut på matjakt (nektar) och kan vissa år finnas i oerhört stora mängder. Deras numerära antal hos oss är dock beroende av många olika faktorer. Dels hur väl flyttningen har gått. Väder och vind har sin beskärda del i dessa småkryps  långa resor. Om äggen läggs i anslutning till jordbruk där man besprutar mot bladlöss slås även larverna ut. Vissa år angrips larverna också av stora mängder parasitsteklar.  Under Augusti och september letar de sig åter söderut mot varmare trakter.

Flyttblomfluga ser ju ut som en väldigt typisk blomfluga men om man jämför bakkroppsmönstret med andra släkten noterar man snabbt att det skiljer sig ganska mycket från de övriga. De kan visserligen ha olika stora andelar svart och gult men grundteckningen är i stort sett unik bland våra blomflugor.
Under fjolårssommaren såg jag inte särskilt många flyttblomflugor men nu tycks de finnas lite överallt. 2014 är nog ett bra år för dessa små långdistansflygare.

Referenser:
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
DH 53A
Tvåvingar: Blomflugor
Diptera: Syrphidae: Syrphinae


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar