söndag 24 augusti 2014

Gulfotad slamfluga

Slamflugorna (Eristalis) är fuktälskande, håriga och lite brunmurriga på något sätt. Med fuktälskande menas att larverna behöver vattensamlingar att bo i. De lever av förmultnande organiska ämnen i vämjeligt vatten man oftast inte vill doppa näsan i. Blöt gödsel kan de också trivas med.

Slamflugan på bilden hör till de större i släktet. Det är gulfotad slamfluga - Eristalis pertinax - vars långsträckta lekamen kan nå 16 mm. Oftast är den förstås ändå något kortare (11-16 mm).
Dess gula fötter är ett avslöjande kännetecken. Bland slamflugorna finns nämligen ett antal andra arter som annars är synnerligen lika till storlek och utseende. De har dock mörka fötter. Precis som i fallet med pendelblomflugan i föregående inlägg besöker gulfotad slamfluga så pass många olika blommor att jag låter bli att ens nämna någon. Jag kan ju förstås ändå berätta att blomman på bilden är en klematis så har vi i alla fall den detaljen ordnad.

Vill ni se en annan Eristalis-art på den här bloggen så finns den flugan här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar