fredag 8 augusti 2014

Taggsländfluga

De senaste dagarna har det blivit lite extrafokus på nektargäster. Vår ryska martorn har slagit ut och till den dras många hungriga insekter - inte minst blomflugor.

Som den första i raden av några blomflugor på kö till bloggen kommer härmed taggsländfluga - Sphaerophoria scripta.

Sländflugorna har fått sitt namn pga. den smala bakkroppen som ger dem en viss ytlig likhet med sländor. 15 olika arter är påträffade i Finland och bland dessa ska väl tio stycken vara möjliga att hitta här i Österbotten. Vissa är svåra - väldigt svåra - att skilja åt i fält så det råder givetvis en viss osäkerhet kring arternas förekomst och vanlighet.

Som synes på bilderna varierar teckningen på bakkroppen en hel del. Vissa har mindre svart än andra och nyansen av gult eller orange är också lite olika. I artbestämningen av dessa skulle jag ha varit synnerligen osäker endast på basen av bakkroppsteckningen men taggsländflugan har tydligt längre bakkropp än övriga arter. Hanarna på bilderna här ovan är ca 10-11 mm.

Honorna har inte varit lika talrika bland våra blommor men några enstaka har jag i alla fall fått på bild. Honorna har en något bredare och aningen kortare bakkropp. Totallängden är väl ungefär 8-9 mm. Taggsländfluga är en av de mer allmänna sländflugorna och kanske den som oftast syns i trädgårdar. Några av de andra arterna är dessutom mer specialiserade för vissa biotoper och växter - något som gör att de är mindre troliga besökare i en trädgård.

Edit: Kan ju tillägga att taggsländflugornas larver är rovdjur som lever av bladlöss på örter i markskiktet men ibland även på några fåtal vedartade växter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar