lördag 23 augusti 2014

Pendelblomfluga

Några släkten av våra blomflugor har vackert randade ryggsköldar. Av dessa är kärrblomflugorna (Helophilus) nog vanligast och bland dem är pendelblomfluga - H. pendulus - i sin tur mest allmän. 
Det har formligen kryllat av pendelblomflugor de senaste tre veckorna och jag misstänker att en stor del av dessa blivit fågelmat. Ett flertal olika småfåglar har jagat bland träden och buskarna. Speciellt aktiva har de svartvita och grå flugsnapparna varit. Trots flugornas mångtalighet hade jag fram till igår missat mig med dokumenterandet av dem. Saken är härmed åtgärdad.

Pendelblomfluga blir mellan 10 och 14 millimeter lång. De gillar fuktiga områden och larverna växer upp bland förmultnande växtdelar i små vattensamlingar. De fullbildade flugorna besöker så pass stor mängd olika blommor att det är helt onödigt att nämna några exempel.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar