tisdag 12 augusti 2014

????????????????????

Ska det verkligen nödvändigtvis vara så svårt?
Ett litet nattfly besökte blomkorgarna på vår ålandsrot. Ett litet problem är att ålandsrot är en stor växt. Blommorna som nattfjärilen landade på är väl 180-190 cm ovanför marken (eftersom den valde att landa på de plantor som inte lagt sig raklånga) och det betydde att jag fick försöka hålla den tusen ton tunga kamerautrustningen på raka armar uppåt, rikta den neråt mot blomman/fjärilen och på avstånd försöka skymta skärpan via kameraskärmens live view. Här tackar jag mig själv i all ödmjukhet eftersom jag en gång i tiden hade klokheten att välja ett kamerahus med vridbar skärm. När blodet rinner bort ur uppsträckta, klena cyklist-armar blir det svårt med stabiliteten som krävs för att det millimeter-känsliga skärpedjupet ska komma rätt. Men vilka i-landsproblem tacklar man inte för att dokumentera ett brungrått, litet nattfly?

Bingo! Tänkte jag när jag såg bilderna på kameraskärmen. Ett metallfly av något slag. Den typiska vita teckningen på vingen kommer att göra artbestämningen busenkel. Väl framme vid litteraturen och datorn satte jag mig ner för att leta ett metallfly med södra Skandinavien på höger framvinge och spegelbilden på vänstra. Jag letade, letade och letade. Inte en enda uppvisade ett dylikt märke.

Till slut lyckades jag ändå få syn på ett metallfly som hade någorlunda rätt teckning och då lossnade det till slut... frågeteckenmetallfly - Syngrapha interrogationis. Det namnet var väl ändå ett logiskt svar. När jag studerade metallflyna de första varven råkade jag bara se frågeteckenmetallfly som hade andra former på tecknet och jag kände inte till att det hos arten är relativt variabelt. Fjärilens namn kommer sig alltså av att tecknet ofta liknar ett frågetecken - tydligen mer ofta än södra Skandinavien i alla fall.

Fjärilen har ett vingspann på 32-37 mm. De är allmänna och utspridda över i stort sett hela Norden. Ljung, odon och blåbär är deras (larvernas) val av föda. De verkar också kunna finnas i björkar. 
Exemplaret på bilden flög ganska tidigt på kvällen medan det ännu var ljust. Bilderna ljuger i det hänseendet eftersom blixten och exponeringen koncentreras på blomman och fjärilen, har bakgrunden blivit underexponerad och verkar vara mörkare än den i själva verket var.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar