fredag 8 augusti 2014

Kompostblomfluga

Nästa blomfluga till rakning är kompostblomfluga - Syritta pipiens. Det är en väldigt vanlig blomfluga men den kan kanske lätt förbises då den är både liten och övervägande mörk på ovansidan. Den har visserligen ljusa parfläckar på bakkroppen men de syns inte alltid så tydligt då flugan oftast håller vingarna rakt bakåt då den är på blommor eller annars sitter i vila.

Det bästa kännetecknet är nog de grova låren på bakbenen. Dessa kan vara helt svarta men har oftast bruna fläckar så som bildernas hona uppvisar. Lårens undersida har en köl med en rad taggar.

Larverna lever av förmultnande  organiskt material och precis som namnet antyder är bl.a komposter en lämplig barnkammare.

Kompostblomflugan är inte kräsen vad gäller blommor och besöker ett stort antal olika örter, buskar och träd. 

Hanarna revirflyger tätt över blommorna. I sitt revirsvävande kan de ses knycka sidledes och pendla elegant av och an.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar