måndag 11 augusti 2014

Frukost i det gröna

Riktade kameran lite halft oengagerat mot en liten (3 mm), röd spindel. Plötsligt rusade ett litet kvalster rakt framför spindeln och det var dumt gjort. Det var också det sista kvalstret gjorde. 
Mitt o-engagemang fick sig en törn. Spännande små action-scener kan ske var som helst och när som helst.
Tror spindeln hör till ett av de många släkten av små arter inom familjen täckvävarspindlar (Linyphiidae).

Edit: I letandet efter andra spindelarter ramlade jag över en liten rödbrun rackare bland klotspindlarna (Theridiidae). Jag får gå på känsla och känslan dikterar att det är mera hos den lilla kvalsterätaren som stämmer överens med klotspindlarna än de alternativ jag hade i familjen täckvävare. Släktet för spindeln i bilden skulle i så fall kunna vara Robertus (tänka sig) och arten möjligen scoticus.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar