torsdag 31 juli 2014

Rosodlarens älsklingsfjäril.

Mera fjärilar till Utgångspunkt Nykarleby. Här är större rosenvecklare - Notocelia roborana.
Den kan vara en aning knepig att särskilja från blek rosenvecklare men bl.a. är de mörka teckningarna vid framvingarnas bakkant (de som bildar en enhetlig fläck när fjärilen är i vila) lite mer samlade, skarpa i kanterna och mer "geometriskt tydliga" - eller hur jag nu ska förklara saken.
Större rosenvecklare har ett vingspann på 16-23 mm så namnet till trots är den inte så stor. Men det finns förstås också en mindre rosenvecklare vars vingspann är 14-20 mm. De liknar också varandra men den mindre arten har ofta en rosa ton i de ljusa partierna.
Dessa fjärilars larver tycker om rosor och på typiskt vecklarmaner spinner de ihop ett antal blad runtom sig själva så att de får äta skyddade från omvärlden... så skyddade de nu kan bli. Det finns alltid specialiserade fiender som också tar sig fram till vecklarlarver. I brist på rosor duger även hagtorn, slån och rubus. Larven liknar spireabrokvecklarens larv men har orange huvud.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar