tisdag 22 juli 2014

Stoppa pressarna! Breaking news! Geting i huset!

Nästan allt jag lagt in här de senaste veckorna har varit bilder/observationer som varit minst veckogamla. Ur ett småkrypsperspektiv kan det ibland vara lång tid och ibland redan inaktuellt. Den ständigt försenade rapporteringen har givetvis sina orsaker i att andra sysslor finns på programmet.
Nu tränger jag ändå in de här bilderna i kön och låter dem gå förbi allt som för tillfället väntar på publicering.

Jag har byggt flera bon för solitära getingar och bin. De består av olika borrade träbitar och ihopknippade växtrör som hängts upp här och var i trädgården. Det har tagit sin tid - nästan varit lite trögt med inflyttningen - men så småningom har några av dem blivit bebodda. Hyresgästerna har sina egna viljor.

Vårt köksfönster står mer eller mindre konstant öppet nu på sommaren och i år har vi hittills inte lagt in något fluggaller. Under gårdagens eftermiddagskaffe tyckte jag mig i ögonvrån notera en geting komma ut ur en öppning mellan fönstertejpen och bläcket med skjutregeln som håller innerfönstret i karmen (med ett hus från 1860-talet är det sådana konstruktioner). Getingen flög ut genom andra fönsterhalvan som alltså står öppen. Försökte spana in i skjutregeln men såg inget speciellt. Då kom getingen tillbaka och hastade in genom hålet.  Jag kunde skymta en febril aktivitet på gång där inne. Hon kom ut igen, var borta ett par minuter och återvände ånyo. Klart som korvspad att jag riggade kameran.

Tog inte överdrivet många bilder. Med kameran och de två blixtarna på serietagning fick hon en rejäl strobo-ljusdusch rätt i synen när hon kom ut ur sitt bohag. Det fick henne helt ur balans och hon krockade i fönsterbågen på väg ut. Så kan man inte behandla en gäst och jag tog bara några få bilder till när hon hade ryggen mot, för att sedan nöja mig med det jag hade.

När jag sedan skulle behäfta henne med ett artnamn och slog upp [alltid lika suveräna] Nationalnyckel-utgåvan där dessa krabater ingår, kunde jag konstatera att hon troligen också läst boken. Där står nämligen redan i inledningen om Ancistrocerus parietinus - väggmurargeting: En av Nordens största murargetingar, som ofta förekommer i anslutning till bebyggelse och ibland bygger sina bon i fönsterinfattningar.
...Det står dock inte närmare beskrivet om det är från in eller utsidan så alternativen tycks vara öppna.

Det hon för tillfället håller på med är alltså att mura larvcellerna. Hon kör skytteltrafik mellan fönstret och något ställe utomhus där hon hittar lämplig lera. Råvaran kan inte vara långt borta då pendelfrekvensen är hög. Hon kommer därefter att lägga ett ägg i respektive cell och sedan föra ett antal byten till varje blivande larv. Dessa byten kommer högst antagligen att bestå av fjärilslarver men kan även vara larver av skalbaggar. Därmed torde hon vara klar.

Äggen kläcks och larverna äter sig mätta och stora på matpaketen. När larverna ätit sig fullstora (kanske någon gång i augusti) spinner de in sig i kokonger och övervintrar i dessa. De behöver t.o.m. vinterkylan för att den sista utvecklingsfasen ska komma igång och de blir således fullbildade getingar först kanske i juni nästa sommar. Om allt går som det skall så har vi i köket då flera väggmurargetingar som vill att vi ska öppna fönstret. Men det kan ju också gå helt fel. Som av en händelse såg jag igår också en guldstekel vid det öppna köksfönstret. Den kom inte in men hade kanske ändå pejl på ett intressant luktspår. Guldsteklar parasiterar på solitära getingar. Det återstår alltså att se om något kommer ut ur boet och i så fall vad.
Blir det tillräckligt kallt för getinglarverna på insidan av detta fönster? Troligen nog i våra fönster.

Det ser ut som om hon har några små förkrymta extraben men det är sannolikt nog bara några småtrådar (rottrådar kanske) i leran. Armering på köpet.

Referenser:
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.
DC 52-54
Steklar: Myror - getingar
Hymenoptera: Formicidae - Vespidae


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar