onsdag 30 juli 2014

Inte så grönskimrande grönskimrande skogsfly

Fyller bloggen med ytterligare ett nattfly. Den här gången i form av grönskimrande skogsfly - Anaplectoides prasina. Tyvärr har det här exemplaret lite för många nätter av fladdrande bakom sig och nötningen har nått en bit på vägen. Bl.a de gröna tonerna har säkerligen varit klarare. Bakvingarna som inte syns på bilden är beige-bruna.
Grönskimrande skogsfly är ett ganska stort nattfly med ett vingspann på 44-52 mm. Larverna lever på många olika växter - bl.a. ljung, apel, popplar, asp och skräppor.
Den fotograferade fjärilen var ett "hitta in men inte ut"-offer. Den fick förstås lift ut genom dörren efter fotograferingen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar