tisdag 1 juli 2014

Fläckhornad blombock

I spannet kring 6-11 mm har vi 4 olika långhorningar som är svarta med bruna, omönstrade täckvingar och om man räknar in små individer av ytterligare ett par arter skulle man kunna räkna med 6-7 olika som behöver synas lite noggrannare om man tänkt artbestämma. Med omönstrade menar jag att de inte har tydliga åtskilda färgfält. Däremot är den bruna tonen sällan helt jämn och innehåller nog diverse skiftningar - som i det här fallet den mörka triangelformen vid täckvingarnas bas.

Här är alltså en av dessa svart-bruna och det är fläckhornad blombock - Stictoleptura maculicornis.
Namnet beskriver det tydligaste och mest artspecifika kännetecknet vilket är de ljusa baserna på antennsegmenten. Antennerna i kombination med helsvarta ben och svarta ögon gör att artkrysset är säkrat. 

Fullbildade fläckhornade blombockar börjar man se från medlet av juni. Dessförinnan har de i minst två år levt som larver i rötved av gran, tall, björk, ek eller bok - varav det sist nämnda förstås inte är aktuellt för bocken på bilderna.
Som "vuxna" är de nog lättast att hitta ifall man söker på blommorna av t.ex. röllika, prästkrage eller älggräs.
Fläckhornad blombock är vanlig i hela landet utom längst upp i norr.

Ref. 
Nationalnyckeln. CY 91. Skalbaggar: Långhorningar
s. 145-146


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar