måndag 28 juli 2014

Askbredvecklare

Den här askbredvecklaren sökte skydd under ett lindblad. En vacker liten fjäril som genom sina vackert bly-glänsande fläckar vagt påminner om spireabrokvecklare. Den är dock till helheten mycket ljusare. Annat som skiljer dem åt är bl.a. att vingmönstret bildar en stor enhetlig gul fläck mitt på fjärilen när den sitter i vila och de långa labialpalperna ger den ett utsträckt tryne. 
Askbredvecklarens larver lever - som namnet antyder - på askar men är gärna även på liguster, berberis och syrener. Hos oss är det serverat med syren och ask så dessa vecklade torde ha vad de behöver för kommande generationer. Askbredvecklaren är ingen stor fjäril. Vingspannet ligger mellan 11 och 15 millimeter. Dess vetenskapliga namn är Pseudargyrotoza conwagana. På svenska sidan Bottenviken är den endast sporadiskt påträffad norr om Dalarna men här i Finland tycks observationerna sträcka sig lite längre norrut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar