tisdag 3 juni 2014

Vedfluga

Hane av Xylophagus ater. en ca centimetern lång och spenslig fluga. Familjen heter vedflugor på svenska men jag har inte hittat något svenskt artnamn på den här. Den har några sällsynta nordiska släktingar som t.ex. urskogsvedfluga (Xylophagus kowarsi) och nordvedfluga (X. matsumurai) vilka lär ska vara lite svåra att skilja åt men de båda sistnämnda är bundna till storskogen och döda lövträd. Jag utgår således från att den jag haft på besök i trädgården inte är någondera rariteten.

Vedflugornas larver lever i döda trädstammar. Där tillbringar de sin tid med att jaga och äta skalbaggslarver.
Honorna är lite större och har en spetsig bakkropp. Notera även antennerna som är väldigt specifika och inte riktigt liknar andra flugors antenner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar