söndag 29 juni 2014

Gårdscitronbi

Släktet Hylaeus kallas citronbin på svenska och namnet har de fått då de sägs dofta just citron - några av dem i alla fall. Citronbin är solitära och de har sina bon i små håligheter. Man kan t.ex. lätt tillverka lämpliga bon åt dessa bin med hjälp av vassrör eller borrade träbitar. Hålet får vara kring 3-4 mm i diameter och kan gärna vara 5-10 cm djupt.
Placera boet på torr och relativt solig (men inte het) plats.

Arten på bilden är gårdscitronbi - Hylaeus communis - vilken är en av de vanligaste arterna i Finland. Det finns väl någonstans kring 15 - 20 arter i landet. De är alla ganska små och i trakten mellan 4-8 mm. De är till största delen svarta med olika gula markeringar av varierad grad. Typiskt är de gula teckningarna i ansiktet. Hanarna har mer omfattande gula fält i ansiktet än honorna som ofta har bara enstaka små fläckar. 
De besöker många olika blommor och är alltså ganska lätta att träffa på.
Citronbina tillhör en familj som kallas korttungebin (Colletidae)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar