måndag 16 juni 2014

Lövfluga med öga för ränder

En Calliopum-art ur familjen lövflugor (Lauxaniidae) sitter bland örterna nere på marknivå. Dessa småflugors larver lever på växtmaterial - troligen mestadels förmultnande sådant. Flugan på bilden har en kroppslängd på ca 5 mm.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar