lördag 14 juni 2014

Mattvävare i farstun

I farstukvisten bor en spindel som drar nytta av de insekter som hittar in men inte ut.
Neriene montana hör till täckvävarspindlarna (Linyphiidae) som konstruerar vågräta trasselnät. Det gör de flesta av dem i låg vegetation men den här honan skördar fördelarna av nämnda interiör. Hon har en kroppslängd på ca 6 mm och blir inte mycket större än så. Täckvävarspindlarna är inte svåra att hitta men det finns många släkten och arter så en exakt artbestämning kan ibland bli lite knepig. Många av arterna är förresten bara några få millimeter långa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar