fredag 24 juli 2015

Rovkvalster

Tyckte mig skymta en liten ljus prick på ett staket. Närmare okulärbesiktning tydde på kvalster i färd med något och när kameran hade riktats rätt och tryckts av, kunde jag börja se vad som var på gång.

Visst var det ett kvalster. Det var ett rovkvalster ur familjen Bdellidae. Har inte hittat något svenskt namn. På engelska och tyska är det Snout Mite och Schnabelmilben.

Inom familjen Bdellidae finns ett flertal släkten. Det här exemplaret kunde eventuellt tillhöra släktet Cyta men det är en grov gissning.

Dessa rovkvalster är aktiva jägare. Några av de få texter jag hittat om djuren, nämner att vissa arter är inriktade på vissa byten. Här har det här kvalstret i alla fall "nedlagt" en stövslända. Bdellidae-kvalster har, likt sina avlägsna släktingar spindlarna, förmågan att spinna trådar. Ett antal av dessa trådar skymtar i några av bilderna - bl.a. mellan stövsländans vingar och underlaget. Kvalstret tillverkar sina trådar genom körtlar i munnen. Det som ser ut som antenner är dess pedipalper.
Och ifall någon undrar kring storleken så är det en knapp millimeter - typ 0,87 mm om man ska lita på mitt mikrometerögonmått.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar