torsdag 2 juli 2015

Fönstermygga

Nu sätter jag inte huvudet i pant på att det är just arten Sylvicola fenestralis som sitter på blompinnen i bilden här ovan. Men en fönstermygga (Ansiopodidae) är det allt ändå. 
Dessa myggor är i stort sett vanliga precis överallt. Längden är mellan 6 och 10 mm. Larverna äter förmultnande organiskt material.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar