onsdag 15 juli 2015

Fällmal

När mörkret faller är det ju en ansenlig dos insekter som vaknar. En av de många är t.ex. fällmal - Monopis laevigella. Den tillhör familjen Tineidae (äkta malar) och dess larver gottar sig i allehanda animaliska restprodukter. De kan hittas i fågelbon, i spybollar, i döda djur, bland hår och således även i kläder och mattor där t.ex. hår kan förekomma i form av päls eller "damm". Det här exemplaret fladdrade fram bland buskaget och landade passligt på ett blad rakt framför mig. Just den här var närmare en centimeter lång men de behöver nödvändigt vis inte bli så "stora. Vingspannet anges vara mellan 10 och 20 mm.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar