måndag 13 juli 2015

Nordlig murargeting

Bilderna blev bristfälliga men om jag tolkar detaljerna korrekt så ska det röra sig om Ancistrocerus scoticus. De gula markeringarna i kombination med hårigheten och formen på sternit 2 (andra skölden på bakkroppens undersida) tyder på nämnda art. Det svenska namnet är Nordlig murargeting. Ingen ovanlig solitär geting men det är första gången jag träffar på den här hemma - eller rättare sagt: första gången jag vågar gissa att det är den.

När honan inte tankar bränsle i blommor, murar hon bon i diverse håligheter och skrymslen, samt jagar bladbagge-larver (och troligen småfjärils-larver) till sin egen avkomma.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar