söndag 19 juli 2015

"Orange häggnyckelpiga"

Tycks inte finnas ett svenskt namn (än) på den här nyckelpigan. Halyzia sedecimguttata är dess vetenskapliga namn. Artnamnet hänvisar till de sexton vita (eller ljusa) fläckarna. På finska heter den tuomenpisarpirkko och på engelska Orange Ladybug. 
Den kan lätt förväxlas med ett par andra nyckelpigor med liknande utseende. Färgtonen i det gula/orange/bruna varierar en del inom samma art men fläckarnas antal och positioner är ofta det bästa kännetecknet. Det finns dock individer som inte har arternas typiska fläckantal. Då är förstås fläckarnas inbördes positioner viktiga för artbestämningen. 

En intressant detalj med dessa nyckelpigor är att de - förutom ett eller annat bladlöss - faktiskt huvudsakligen äter mjöldagg. På brittiska öarna är den mest förknippad med bl.a. björk och tysklön (Acer pseudoplatanus). Det tycks dock vara så att arten inte är alldeles för kräsen vad lövträdsvalet beträffar. Exemplaret på bilderna hittades inte på något lövträd och det är det enda exemplaret jag sett i trädgården så det är vanskligt att veta vad den föredrar. Mjöldagg brukar det däremot bli gott om på ett flertal växter mot slutet av somrarna. 

Edit 2.8.2015: Jamen visst har den fått ett svenskt namn! Sextonfläckig sköldpiga.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar