söndag 6 december 2015

Lucka 6

Kalendern strävar vidare och nu är det dags för sjätte insekten ur den lilla samling som för ett antal år sedan räddades undan destruktion (se lucka 1). Hittills har kalenderns innehåll konsekvent pendlat mellan tvåvingar och steklar. Någon längre hunnen trend låter jag det inte bli och bryter härmed mönstret innan det egentligen etablerats. Lite crazy får jag väl ändå lov att vara i min egen blogg? Därmed blir det också idag en stekel.
Faktum är att samlingen inte alls innehåller andra insekter än tvåvingar (Diptera) och steklar (Hymenoptera). Det är dessutom något fler steklar än tvåvingar och jag försöker se över vilka 24 som ska få vara med och vilka som inte får plats i denna julkalender. Det blir förstås fokus på sådana som är något så när hela samt på några jag tycker är tillräckligt intressanta trots att de gått sönder.

I en finländsk julkalender blir det per automatik ofta en viss tematik i den sjätte luckan. Förra året lyckades jag väl klämma in något slags budskap men det här året har jag helt gått bet. Försökte grunna en stund på om det finns någonting i samlingen som kunde ha en bra koppling till detta land. Tyvärr borde jag ha tänkt till i ett tidigare skede, för då hade jag helt säkert sparat stickmyggan tills idag. Något knott finns inte att tillgå. Så nu blir det alltså något helt annat och något som inte har det minsta att göra med vare sig självständighet eller Finland.

Lucka nr 6 är således en växtstekel.

Jag kan på inget sätt påstå att jag har särskilt bra koll på växtsteklar (Symphyta). Det finns en del av dem på den här bloggen (kolla etiketterna) men de hör till en grupp insekter jag inte lagt särskilt mycket tid på. Den här växtstekeln hör till en familj som heter Argidae - borsthornsteklar. Familjens vetenskapliga namn har inget att göra med "arg idag" och det ska på inget sätt kopplas ihop med självständighetsdagen.
Släktet är Arge. Arten är jag högst osäker på och får stanna vid sp. Som helhet påminner den om A. rustica och/eller A. ustulata - mest den senare pga. vingfläckarnas form (om ingen blekning råkat ske under åren i lådan). Hur dessa arters utbredningsområde ser ut  för Finland vet jag i skrivande stund inte. Dessutom finns det säkerligen förväxlingsrisk med ytterligare någon art.

Dessa steklars larver äter blad. Några besvärliga "skadedjur" bland Arge-steklarna har vi ändå inte och det är alldeles lugnt för tädgårdslandet även om du råkar se en dylik flyga omkring. Larverna finns normalt på våra vilda träd och buskar. Den vuxna stekeln vill föresten äta nektar och honungsdagg.
Det avporträtterade exemplaret har en kroppslängd på ca 10 mm.

Kasta nu ett extra öga på antennen. Är det något som ser lite märkligt ut med tanke på att det är en stekel på bilden? 
Helt korrekt! 
Den har bara tre segment. 
Hos andra familjer skulle flagellum (den på bilden långa yttersta delen) vara indelad i många små segment - olika antal beroende på typ av stekel. Men hos Arge-steklarna är antennen med andra ord väldigt minimalistisk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar