söndag 13 december 2015

Lucka 12

Lucka nr 12 blev öppnad en smula försenat.
Detta ulliga bi på typ 12-13 millimetrar tolkar jag som arten Andrena vaga. Dess svenska namn är sälgsandbi. Sandbina sorteras under familjen Andrenidae - grävbin. De gräver alltså bohålor i marken. I dessa samlar de pollen till sina larver. Sandbin hör till de riktigt tidiga flygarna och pollinerarna under vårarna. Spara gärna lite sandig och torr mark någon någonstans i närheten av din blomrabatt (eller var som helst) så får dessa tjusiga insekter hjälp i tillvaron.

Har sandbiet otur kan det parasiteras av andra bin som lägger sina ägg i sandbiets bohålor. Det parasiterande biets larv dödar sandbi-larven och stjäl allt pollen. Några sådana bin är gökbin och blodbin.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar