torsdag 10 december 2015

Lucka 10

Fick för mig att det passar sig med detta blingbling Nobel-dagen till ära. Jag ska i alla fall se på sändningarna.

Guldsteklar (Chrysididae) ståtar med sanslöst vackra färger orsakade av sk. interferens som bygger på mikroskopisk struktur i kitinskalet. Reflekterade våglängder sammanblandas på lite olika sätt beroende på betraktningsvinkeln och får därigenom olika skiftningar. Intensiteten i färgerna upplevs oftast som stark när det handlar om interferens-effekten.

Guldsteklar är parasitoider på andra steklar (larverna). De väljer då främst (beroende på guldstekel-art) "hålbyggande" steklar så som t.ex. rovsteklar och solitära getingar. Därför ser man ofta guldsteklar springa omkring på väggar (eller trädstammar) där de inspekterar diverse små hål i vilka de kan hitta sina värdars bon.

Den fotograferade guldstekelns arttillhörighet har jag inte kollat upp. Vissa spekulationer har jag i ett tidigare inlägg med samma stekel.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar