söndag 13 december 2015

Lucka 13

Volucella pellucens - fönsterblomfluga - har förekommit i flera inlägg här på utgångspunkten. Den är på intet sätt ovanlig och utmärker sig kanske främst för sin storlek på uppemot 18 millimeter.

Under denna högst vanliga fluga fanns två små lappar med bokstäver som bildade synnerligen intressanta kombinationer. På den översta kan man läsa L. Tiensuu och på den undre står det Sortavala.
Sortavala är förstås den karelska orten som numera är belägen på ryska sidan (svenska namnet är Sordavala).

Namnet L. Tiensuu stöter man främst på när det gäller trollsländor - Odonata - vilka han undersökt och skrivit en del om. Förnamnet bakom L:et är Lauri. Referenser till hans texter och publikationer dyker upp i ett flertal olika sammanhang. Förutom trollsländor verkar han ha intresserat sig för vissa familjer av tvåvingar. Bl.a. Muscidae (egentliga flugor), Sarcophagidae (köttflugor) men även Ephemeroptera (dagsländor) var föremål för hans forskning.Bilden här ovan har jag skamlöst stulit från ett papper som publicerats på nätet. Det är alltså inte Tiensuu på bilden, men väl en kollega vid Tiensuus sommarstuga. Några bilder av karln har jag inte hittat.

Varför en fluga med hans signatur finns i den lilla och närmast "skolaktigt" (o-)organiserade samlingen är förstås svårt att svara på. Om Tiensuu själv varit närvarande i Nykarleby eller om flugan kommit ner i lådan via andra vägar lär antagligen förbli ett frågetecken. Det kan eventuellt ha varit någon typ av samarbete mellan Sordavalas och Nykarlebys seminarier. Möjligen kan det ha haft något att göra med omflyttningar då Sordavala och Karelen övergick i sovjetisk ägo. Men oberoende hur det ligger till så dök i alla fall ett stycke finländsk entomologisk historia plötsligt upp under en alldeles vanlig liten stor fönsterblomfluga i en liten låda med insekter... en liten låda som av en slump tillvaratogs efter att den egentligen blivit slängd.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar