torsdag 17 december 2015

Lucka 17

Ett av samlingens minsta intakta kryp har det här utseendet.
Det rumphuggna intrycket kommer sig av att bakkroppen torkat in och blivit platt samtidigt som den vikit sig närmast lodrätt ner.

I normala fall "anstaltar" jag en del innan fotografier av dylika slag tas. Men när en julkalender väl startats ska den undantagslöst upprätthållas (Paragraf 7 i de internationella bloggreglerna). Därför tenderar fotograferandet bli serieproduktion med bristande kvalitetsgranskning och dåliga garantivillkor. Här görs ingenting om och rätt. Så de sanslöst irriterande suddiga hundradelsmillimetrarna på hjässan i ovanstående bild orsakar ingen omtagning i fotostudion.

Denna gula och - i mitt tycke - väldigt vackra fluga är i levande livet cirka fyra millimeter lång/kort. Mönstret är kännspakt men en aning variabelt så att vissa exemplar har större andel mörka toner på översidan av kroppen. De tre (eller fem) strecken på thorax är ändå oftast synliga även på mörkare individer och samma gäller triangeln på huvudet.

Dess vetenskapliga namn är Chlorops pumilionis och på svenska heter den kornfluga. Familjen är Chloropidae (fritflugor). Kornflugan är inte särskilt omtyckt i alla läger. Den är känd sedan länge tillbaka som skadedjur på sädesslag - främst korn. Flugan kan lägga ägg på ett antal olika grässorter och vid större angrepp blir det förstås skralt med skörden ifall angreppet sker på en kornåker. Om det råkar vara timotej-strået hemma i trädgården är skadan hoppeligen försumbar.

Denna nålade fluga ackompanjeras av en etikett limmad på lådans botten bredvid nålen. På den är det med kulspets skrivet Kornfluga. På nålen finns en liten riven papperslapp där någon med hopplös handstil skrivit Chlorops pumilionis så smått som personen förmått.

Jag ska tillägga att flugan är nålad med en liten nål mot ett stycke "skumplast" som i sin tur sitter på den större (normala) insektsnålen. Inte helt ovanligt förfarande med riktigt små insekter - även om sådana numera oftast limmas längst ut på spetsen av en för ändamålet avsedd pappersbit.


2 kommentarer:

 1. Redan på 1700-talet föreslog naturforskaren Clas Bierkander en effektiv bekämpning av kornflugan:

  "En eller flere personer kunde på en dag upleta och förstöra tusendetals, hvilket för de följande åren hade mycket at betyda, ty derigenom blefve många efterkommande utrotade eller förminskade."

  Vilket påminner mig om att jag borde läsa både Kerstin Ekmans nyutkomna biografi över prästen och Linnélärjungen Clas Bierkander och också prästen Anders Cronsjös nyutgivna dagbok från 1830-talet, som jämförts med Gilbert Whites naturobservationer från Selborne.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Honorna lägger kring 100 ägg (sett siffror på 87 - 135) så varje fluga som "förstördes" gav garanterat resultat. Givetvis blir antalet fullbildade individer långt ifrån samma siffra som lagda ägg eftersom det finns en hel del parasiter/parasitoider som angriper larverna. Men ett sädesfält är förstås rena smörgåsbordet för en gräsätande fluga och ökningen/spridningen är oundviklig.

   Jo dylika biografier med historiska aspekter är synnerligen intressanta. Det var ett prima boktips jag ska ta till mig.

   På tal om dylika typer. Från förra året:
   http://utgangspunktnykarleby.blogspot.fi/2014/12/lucka-nr-4.html

   Radera