söndag 7 juni 2015

Skogsmattvävare

Bathyphantes nigrinus (enligt min bedömning/gissning) är ytterligare en av alla dessa täckvävare (Linyphiidae). Honan når en kroppslängd på 3 mm men eftersom benen är långa ger spindeln ett något större intryck.

Skogsmattvävaren är företrädesvis knuten till träd och skog där den gärna uppehåller sig i skuggig undervegetation och bland löv på marken. Spenslig och elegant spindel.

Från "gårdssafari" 31.5.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar