fredag 5 augusti 2016

Liten bracka

Vissa har nattlampor och lakan för nattfjärilarnas skull. I mitt fall vill det nästan bli så att jag fokuserar mera på de steklar som samlas. Många (i stort sett alla) av dessa är små. Så även den här braconiden på ca 2 mm mellan käke och bakkroppsända. 

Den här fick jag fråga andra om. Brackstekeldjungeln är tät, djup och bred. Jag har hittills inte riktigt lärt mig navigera rätt. Nästa steg ner mot tydligare artning är underfamilj. Den ska tillhöra Alysiinae. Det artrikaste släktet bland Alysiinae är Dinotrema och den här stekeln anses höra till nämnda släkte.
Ca 320 arter är beskrivna världen över. Ungefär 250 av dessa har hittats i Europa. Det är dock så att artantalet högst antagligen är större än så. Många arter väntar på beskrivning. Det torde vara något som gäller för många av våra minsta kryp. För det här exemplaret (som inte är insamlat) får artandet därmed inskränka sig till Dinotrema sp.

Merparten av Dinotrema-steklar är parasitoider på små tvåvingar - t.ex. Phoridae (puckelflugor), Platypezidae (svampflugor) och Anthomyiidae (blomsterflugor).

New western Palaearctic Dinotrema species with mesoscutal pit and only medially sculptured propopedum (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae)
Thorkild Munk, Francisco Javier Peris-Felipo, Ricardo Jimenez-Peydró
ZooKeys 260: 61-76 (2013)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar