måndag 15 augusti 2016

Hallonglasvinge

Pennisetia hylaeiformis heter denna ca 15 mm långa glasvinge. Larverna lever i och av hallonbuskarnas rötter. Bildens exemplar hittades också på just denna växt.

Glasvingar (Sesiidae) är dagaktiva men syns ändå förvånansvärt sällan. Om de syns så syns de. Mimikry är ju deras strategi gentemot t.ex. fåglar. Här i Österbotten torde vi eventuellt kunna hitta 9 arter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar