söndag 28 augusti 2016

Jöusan. Del 9 - Pärlsträck

Var hittar man Tetragnatha obtusa? En trädstam i närheten av vatten och/eller på en tallstam vid/på hedmarker kan ge hyfsade odds. Honan på bilden hade valt en tallstam bland klipporna en bit upp på Jöusan.
Hela hon fick inte plats på bilden när MP-E65-linsen var på kamerahuset. De är ganska variabla i färgsättningen men den här uppvisade ett relativt städat och rödaktigt mönster.
Typiskt för pärlsträckspindeln är det generellt mörka huvudet - jämfört med andra långsträckta Tetragnathor. Den är med andra ord en av de arter man relativt lätt artar endast på basen av utseende.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar