söndag 28 augusti 2016

Jöusan. Del 8 - Barkmatt

Mitt tidvis aningen ovetenskapliga tillvägagångssätt med bristfälliga anteckningar gör att jag i fallet med Drapetisca socialis inte riktigt vet exakt från vilken typ av miljö den samlades in. Jag kan helt enkelt inte komma ihåg om den hittades nere bland stenarna på kumlet eller om den plockades från något litet buskage eller en trädstam. Jag vill minnas att det var alternativ ett, men det mest logiska är att det var det sist nämnda. Dessa ska nämligen normalt finnas just på trädstammar. Det må vara som det är med den saken just nu. 

Barkmattvävaren är en hyfsat kännspak täckvävare (Linyphiidae) med den svarta teckningen över carapax och de tydligt randiga benen. Denna uppemot 4 mm stora spindel är alldeles genomvanlig och hittas över hela landet. Tycks vara så att majoriteten av fynden är någorlunda kustnära (förutom i Lappland) men om det återspeglar dess utbredning eller inventeringsfrekvensen på respektive ställen låter jag vara osagt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar