tisdag 23 augusti 2016

Jöusan. Del 3 - Bräm

Dags för spindel nummer tre från Jöusan (se tidigare inlägg). Hjulnätet var spänt vid den lodräta sydsidan av en större sten några tiotal meter från stranden. Själva spindeln låg skyddad under en liten avsats högt uppe på stensidan.

Jag plockade dock henne med mig för att kika lite närmare samt för att låta någon mer kunnig fastställa arten. Hon är kring 6-7 mm lång och därmed så pass stor att jag inte riktigt kan få in hela spindeln i objektivets (MP-E65) skärpedjup. Den första bilden är fokusstackad av tre exponeringar men den undre är bara en.

Vad är hon för någon då? Jo, hon är av arten Larinioides patagiatus. Brämspindel på svenska. I Finland har vi tre Larinioides-arter, men den ena är endast funnen i de sydligaste delarna av landet. Förutom L. patagiatus kan man här i Österbotten även finna den snarlika L. cornutus. Dessa spindlar kan vara ganska variabla i sin teckning och tidvis är det knepigt at vara helt säker på art bara på basen av färger och mönster. Variationen gör ju att vissa individer nästan "överlappar" varandra i utseende.

Brämspindlar hittas förstås inte bara på sidan av större stenar. Buskar, träd eller konstruktioner går förstås lika bra. Dagtid sitter spindeln oftast gömd. Helst skulle jag sett att hon också hade slutat upp med sitt - för hjulspindlar så typiska - kurande, men under fotosessionen tyckte jag inte att jag hade riktig tid att vänta ut henne. Så det fick bli bilder med indragna ben. Efter fotograferandet återbördades hon till sitt nät.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar