söndag 24 juli 2016

Höstmal

Mina inlägg böljar av och an rent tematiskt. Vissa perioder blir det övervägande det ena och andra perioder något annat. Ibland är det veckor med spindlar, ibland vissa typer av fåglar och så kommer bloggen antagligen att fortsätta se ut även framöver. Allt har förstås att göra med hur, var och när jag har möjlighet att ta del av vad det än månde vara.

Det har ju av förekommen anledning varit stor övervikt på skärgårdsfåglar den senaste tiden. De ersatte de myckna spindelinläggen på våren. Jag lär fortsätta med lite skärgårdsfåglar ännu, men ska passa på att slänga in några småkryp för att luckra upp den periodiska ensidigheten.

Här kommer således en mal. Bilden är manipulerad. Malen sitter nämligen på en husvägg och jag har bryskt svängt fotografiet 90°. Det här är en relativt stor mal. Sittande är den ungefär en centimeter lång (utan antenner) och vingspannet således knappa två. Larven har levt i något lövträd och antagligen är bildens mal relativt ny ut ur puppan/kokongen. Dessa malar flyger nattetid mellan slutet av juni och långt in på hösten. Bildens höstmal är en alldeles vardaglig och allmänt förekommande art som går under namnet vitstreckad höstmal - Ypsolopha parenthesella. Arten förekommer över hela Norden. De kan variera i färgsättning och allt från riktigt ljusa - nästan vita - till ordentligt mörka varianter kan hittas. Vanligast är ändå den färgform som syns på bilden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar