fredag 18 mars 2016

Snabblöparfrågetecken och den teoretiska tekniska lösningen.

Det börjar kännas allt mer aktuellt med att fixa en anordning som gör att spindeln kan fotograferas från undersidan utan att man skadar den. Att artbestämma utgående från bilder i stil med vad som syns i det här inlägget är alldeles för vanskligt och inte sällan helt omöjligt.

Hur ser då en sådan anordning ut då? 
Jo en enkel modell är att använda sig av två stapelbara plastmuggar. Kan vara av engångsmodell också. Den ena får ett stycke mjuk skumplast som botten (eller under botten) och den andra får sin botten bortskuren och utbytt mot plastfolie. Därefter kan spindeln placeras inuti muggen med plastfoliebotten varpå den andra muggen försiktigt trycks ner över spindeln. När spindeln så kläms mellan plastfolien (magen) och skumplasten (ryggen) är det bara att vända allt upp och ner varpå man fotograferar spindelns undersida genom plastfolien. Har detta skötts med varsamhet kan en oskadad spindel återbördas till sin plats i tillvaron. 

Metodiken gäller kanske främst för honor där man behöver få kika närmare på epigynet, vilket är arttypiskt. För hanarna kan det också underlätta eftersom man kan ha lättare att få syn på (eller fotografera) pedipalperna. 
Alternativet är förstås att ta tillvara spindlarna, avdaga och preparera dem på vederbörligt sätt för att sedan placera dem under mikroskopet.

Den här Philodromus-spindeln är ett typiskt exempel på nämnda problematik. Det är närmast omöjligt att med säkerhet artbestämma honan utan att se eller fotografera epigynet. Hon är väl med största sannolikhet en P. cespitum, eftersom det är den absolut vanligaste snabblöparen av det här utseendet, men alternativen går alltså inte att utesluta.

Är det nödvändigt att faktiskt veta?
Tja varför inte? Att artbestämma och rapportera organismer till respektive databaser (som t.ex. fåglar till Tiira) handlar förstås om allmänhetens möjlighet att bidra till forskningen och övervakningen av vår miljö. Varje säkrad observation ger en större bild, bättre kunskap och djupare förståelse för naturen vi har runtomkring oss. Det handlar inte om att hitta ovanliga arter. Det handlar om att kartlägga helheten. 

Och på samma sätt som man vill veta om det är den ena fågeln eller den andra, så vill jag förstås veta om det här är P. cespitum eller P. aureolus.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar