lördag 26 mars 2016

Pyssel till påsk - Araknoskop

Här nämnde jag ordet araknoskop och hade även en bild i vilken jag använt utrustningen i fråga för att fotografera undersidan av en spindel.
Här är araknoskopet avbildat precis när det hade tillverkats och kort innan det togs ut för ett första fältprov.

Vad är det då bra till? Jo ifall man inte vill ha ihjäl en spindel för att kunna undersöka epigynet (honans könsorgan) och därigenom artbestämma spindeln, så kan det här vara ett alternativ. Lyckas man med araknoskopet och fotograferandet är det möjligt att återbörda den fångade spindeln till den plats där den hör hemma. I väldigt många fall är det nämligen bara genom kontroll av epigynen - och hos hanarna pedipalperna - som man med säkerhet kan artbestämma spindlar. Ett flertal av dem är annars så oerhört lika. Könsorganen är dock arttypiska - men små och oerhört svåra att se/dokumentera utan dylika hjälpmedel.

Ett araknoskop kan förslagsvis vara konstruerat som på bilden.
Det består av:
- Två st. stapelbara engångsmuggar av plast. De behöver inte vara genomskinliga.
- Plastfolie
- Skumplast
- Vanlig tejp och dubbelsidig tejp. Det senare kan säkerligen ersättas av lim.

1. Skär botten av den ena muggen.
2. Spänn plastfolien över botten och tejpa fast.
3. Fäst ett stycke skumplast på/under bottnen på den andra muggen. I det här fallet är det gjort med dubbelsidig tejp.
Araknoskopet är därmed färdigt. 

Förutsatt att man inte behöver leta (eller köpa) någon av komponenterna så är det här ett pyssel som tar högst 7 minuter. Materialkostnaderna är försumbara. Skumplasten kan förslagsvis även vara av annan karaktär och förstås av annan färgton (eller vit). Jag kommer att göra ett par andra varianter för att kolla hur det fungerar vid fotograferandet. 

Användningsexempel:
1. Ta med dig araknoskopet ut.
2. Leta spindlar på lämplig plats.
3. När du hittat en spindel, placera den i muggen med plastfolien.
4. När spindeln står på plastfolien nere i muggen, för du försiktigt ner den andra muggen tills skumplasten pressar mot spindelns ovansida och klämmer ner den mot plastfolien.
5. Vänd på araknoskopet och undersök spindelns magsida.

Edit: I Collins Field Guide Spiders - Britain and Northern Europe benämner författaren Michael J. Roberts denna utrustning Spi-Pot. Denna bok är för övrigt den som gäller när det handlar om spindelböcker. Visserligen finns inte på långt när alla arter (speciellt inte av Linyphiidae) men man kommer en bra bit på vägen hur som helst. Dessutom är det en vacker och mycket informativ liten fälthandbok.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar