fredag 29 maj 2015

Spetsbladloppa

"Gårdsinventeringen" fortsätter - eller tja, inläggen från senaste vändan ut bland kvistar och blad fortsätter. Ur en schersmin ramlade denna representant tillhörande en grupp insekter som för mig är en blank fläck.

Bildens insekt har en kroppslängd på ca 3 mm och den tillhör överfamlijen bladloppor (Psylloidea). Bladlopporna tillhör halvvingarna (Hemiptera) tillsammans med stritar, skinnbaggar och bladlöss. Bladlopporna delar förstås också sina släktingars utvecklingsprocedur - dvs. genom ett antal nymf-stadier. De första nymf-stadierna är hos många släkten platta och påminner en del om sköldlöss. Vissa arter orsakar gallbildningar på sina värdväxter.

Bladloppan i det här inlägget torde vara en hona ur familjen spetsbladloppor (Triozidae)

Från "gårdssafari" 24.5.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar