lördag 2 maj 2015

Ny häckning i utgångspunkten

Kajor, talgmesar, blåmesar, pilfinkar, svartvita flugsnappare, gråsparvar, tornseglare och rödstjärtar har varit (och är) kontinuerliga bobyggare i utgångspunktens absoluta nollpunkt.

I år har kråkorna byggt bo högt uppe i cembratallen och ruvningen har pågått i snart två veckor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar