torsdag 28 maj 2015

En med frön på menyn

Här har vi en nymf av en fröskinnbagge. Släktet är Scolopostethus och arten torde vara thomsoni.
Inte helt förvånande snaskar fröskinnbaggesläktet (Lygaeidae) gärna på just frön - eller merparten av fröskinnbaggarna gör i alla fall så. Undantag finns alltid och dessutom kan många av arterna också förse sig av andra födokällor. Likt alla andra skinnbaggar äter de med hjälp av sin vassa sugsnabel.
Den här ca 3 mm långa individen må vara framskakad ur en Rhododendron men S. thomsoni lär annars förknippas främst med nässlor. 

Hoppstjärten torde vara Entomobrya nivalis, som gärna vistas i barrträd där den livnär sig av alger. Den här brokhoppstjärten hör sannolikt till ett av de mest talrika småkrypen inomhus under julaftonen.

Från "gårdssafari" 24.5.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar