lördag 1 juni 2013

Skärpedjup och en åkerhumla

Med flera stora, gamla träbyggnader på tomten lockas givetvis ett antal trälevande insekter. Blåhjon - Callidium violaceum - är en sådan. Larverna lever precis under barken på döda eller döende barrträd och äter sig endast djupare in i träet/veden när de skall förpuppas. Gången och puppkammaren är några cm djup. Obarkat virke och ved gillas också. De vuxna skalbaggarna är variabla i storleken men kan nå en kroppslängd på närmare två cm. De äter bara energirik föda i form av pollen och nektar. Blåhjon kan förväxlas med blåbock men den senare har svart eller rödaktig halssköld samt röd bakkropp. Blåbockarnas täckvingar kan också ibland skifta mera mot grönt.
Tänkte göra en "stackning" av skalbaggen. Eftersom skärpedjupet är så kort i makrofotografering kommer ju en stor del av motivet att bli suddigt. Det kan lösas genom en serie bilder där fokus justeras och ställs in på olika "plan". I det här fallet användes makrobälgen och dess fokussläde. Vid första exponeringen ställs skärpan på det som är närmast - dvs. antenntopparna i bilden ovan. Mellan varje exponering flyttas kameran framåt en knapp millimeter med hjälp av fokussläden och då sista bilden tas är det "foten längst bort" eller underlaget som är i fokus. Därefter samlas alla bilderna i ett program (Zerene Stacker i mitt fall) vilket "samlar" skärpedjupet ur alla exponeringarna och komponerar en ny bild där skärpan går genom hela motivet. Detta förutsätter givetvis att motivet inte rör på sig och det gjorde den här baggen. Bilden ovan är bara en av exponeringarna.


Den här bilden togs på frihand. Fokus hamnade i en linje "mitt i flugan" men jag gillade vad jag såg och rusade efter stativ för att också göra en stackning på flugan som vilade i taket på trädgårdsskjulet. Men i mitt bökande med stativet bland gräsklippare och attiraljer tyckte nog flugan att jag störde onödigt mycket. När allt var inställt fanns ingen fluga kvar. Med stadig hand och snabb serie-exponering kan man också göra fokus-stackningar från handhållet material. Det blev inte aktuellt då blixtbatterierna började bli trötta och tog tid på sig att ladda blixten efter varje exponering. 


Bombus pascuorum - Åkerhumla.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar