lördag 15 juni 2013

Havsörnsbilder på gränsen till det oetiska

I samband med dessa fotografier (och de som finns i föregående två inlägg) måste jag passa på att också ta upp en presumtiv problematik med dylika bilder.
Dels är det här fågelfotografi av värsta sort. Jag står 10 meter från örnarnas bo medan de nervöst kretsar över mig. Att fotografera fåglar intill deras bon är att störa dem för den egoistiska orsaken att bara få till ett antal trofébilder. De enda fåglar jag - normalt - kan tänka mig fotografera vid boet är de som bor i holkarna vi har i trädgården. De bryr ju sig inte alls ifall vi är nära.
Visserligen visar bilderna havsörnar som beter sig naturligt men samtidigt är beteendet triggat av min störande närvaro. Näbben är på vid gavel eftersom de utstöter sina varningsläten och de kommer mycket närmare än vad de annars skulle göra. Hela situationen är alltså väldigt konstlad ur ett naturdokumentärt hänseende. Jag är på många sätt egentligen gladare över bilderna i det här inlägget där djuren agerar utan min påverkan.

Men samtidigt har dessa fotografier inte tagits för att få trofé-närbilder av havsörn. 
Ringmärkningen, inventeringen och forskningen kring havsörnarna är fortfarande ett viktigt inslag i miljövården. Nya rapporter om ökande nivåer av gifter i Östersjön återspeglas snabbt hos havsörnarna. Att de hämtat sig från forna tiders DDT-orgie är fantastiskt men de är fortfarande exponerade för kemisk påverkan och de senaste åren verkar tillökningen och häckningen gå sämre på sina ställen. 
Ringmärkningen sker vid en tidpunkt då örnarna inte längre överger boet och avkomman. Störningen blir alltså högst kortvarig och leder inte till några negativa resultat. För uppföljningen av de individuella örnarnas flyttning, revir och häckning är det också av värde ifall man kan identifiera det häckande paret. Medan ringmärkaren skötte sitt uppdrag försökte jag således passa på att få bilder där föräldrarnas ringar skulle vara möjliga att avläsa. Bara den ena var ringmärkt och fint nog lyckades också "uppdraget". Bokstäverna och siffrorna gick att tyda utan problem.

De här bilderna ska alltså inte uppfattas som fågelporträtt eller någon form av naturfoto. De är ett sidoresultat av ett pågående miljöarbete som jag är glad att jag får ta del av.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar