onsdag 12 juni 2013

Effekt, "nära hotad" och kvalster

Ibland blir resultatet oväntat. Av någon anledning drog fotografierna av denna harkrank iväg mot den här färgskalan.


Djupt inne bland bladen i trädgårdens täta åkerbärsbestånd skymtade jag en fläckig bakkropp. Den visade sig tillhöra en harkrank. Jag tog ett fotografi men inte mer. Det var bökigt att alls komma åt att få den här bilden och jag tänkte inte börja platta till eller bryta växterna för att komma i bättre läge. Nu i efterhand inser jag att jag borde ha jobbat lite hårdare med harkranken i fråga. Om jag artbestämt den korrekt så är det en Ctenophora guttata - Gulprickig vedharkrank. Arten verkar vara stadd på tillbakagång och är listad som "nära hotad". Deras larver lever i död lövved och "städningen" av våra skogar har försämrat artens (samt andra vedlevande småkryps) livsmöjligheter. Lokalt kan kvarlämnad ved rädda en del men samtidigt är dessa biotop-öar ofta så pass isolerade från varandra att djuren ändå inte gynnas i någon större utsträckning.
Jag får lov att hålla utkik efter fler - eller samma individ... som är en hona.


På lockespindlar ser man ofta röda små kvalsterlarver. Här har även denna harkrank drabbats av en sådan. Möjligen är det Leptus beroni men jag ska inte hugga den gissningen i sten. Vuxna kvalster parasiterar inte på andra djur utan lever som rovdjur.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar